Gépjárművek elszállítása

 

Tájékoztatás


A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet /KRESZ/

KRESZ 59.§(1) bekezdés
a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítő táblával ellátott megállást vagy várakozást tiltó jelzőtábla hatálya alá eső területen szabálytalanul várakozik
b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a 40. § (1)-(2) és (5) bekezdésében, valamint a (8) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott megállási tilalom megszegésével, vagy a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik,
c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik
d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott, jelzőtáblával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik
(3) Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon - közterület-használati engedély nélkül - legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője - a tulajdonos költségére – eltávolíthatja

A közterület-felügyeletről 1999. évi LXIII. törvény (Kftv.)

A Kftv. 20. § (5) bek.: Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet a járművet értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja. Ha az elszállított jármű tulajdonosa a jármű értékesítését követő hat hónapon belül jelentkezik, részére az értékesítésből befolyt, a tárolási költséggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni.

A Kftv. 20. § (8) bek.: Az elszállítás és a kerékbilincs alkalmazásának költsége a jármű üzemben tartóját terheli. A járműhasználat jogszerű akadályozása folytán keletkezett kárért a felügyelőt, illetve a felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség

A Kftv. 20. § (9) bek.: A jármű elszállítása során, az abban keletkezett vagyoni kárért a felügyeletet kártalanítási felelősség terheli


Figyelem !

Az elszállított jármű átvehető a Molnár Trans Kft.(6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 10. Tel.:70/33-88-500, fax:76/708-709 Telephely: Kecskemét, Parasztfőiskola 7/d E-mail:info@molnartrans.hu)telephelyén, ha az üzemben tartó vagy a jármű használója az intézkedés költségét a helyszínen megtéríti, vagy a befizetés tényét az készpénzátutalási megbízás feladóvevényével vagy banki átutalást igazoló okirattal igazolja.

 

2010.06.16-án elszállított járművek:

- EZM-486 Volvo740 GLE /grafit metál színű/ Pákozdi csata u. 70.

2010.06.23-án elszállított járművek:

- EOD-167 Zastava 1100 GTL /kék színű/ Március 15. u. 16-18.

- GJN-076 Volkswagen Passat 1.8 /fehér/ Pákozdi csata u. 6.

- AZZ-497 Peugeot 405 GRD /bordó/ Pákozdi csata u. 16.

- EPB-154 Mazda 626 /bordó/ Aradi vértanúk tere 5.