Elektronikus bérlet

 

 

A Kecskeméti Városrendészet az ügyfelek gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében bevezette a virtuális, rendszámra szóló parkoló bérlet (a továbbiakban: E-bérlet) interneten, bankkártyával történő vásárlásának lehetőségét. A bérletek többsége a gépjármű regisztrációját követően megvásárolható a Városrendészet honlapján. A gépjármű regisztrációja történhet személyesen ügyfélszolgálati irodánkban, illetve webes felületünkön. A regisztrációs adatlap kitöltését, illetve az ügyfélszolgálatunkon bemutatott, vagy a honlapunkra feltöltött dokumentumok (pl.: forgalmi engedély mindkét oldala, lakcímkártya, személyi igazolvány, Kecskemét Kártya) intézményünk általi ellenőrzését, jóváhagyását követően nyílik lehetőség a kiválasztott bérletek megvásárlására online bankkártyás fizetéssel.

A 2021. évre szóló kedvezményes bérletek megvásárlásának feltétele a kedvezményre jogosultság igazolása. A 65 év feletti kecskeméti lakosok részére szóló (ún. ”nyugdíjas”) és a lakóhelyhez/tartózkodási helyhez legközelebb eső várakozási területre szóló (ún. ”lakossági”) bérletek esetében Tisztelt Ügyfeleinknek újra kell regisztrálniuk.

A 2021. évre érvényes kedvezményes bérletek megvásárlására 2020. december 10. napjától nyílik lehetőség.

2019. január 01-től lehetőség nyílik napi bérlet vásárlására is, melyet ügyfélszolgálati irodánkban, illetve előzetes regisztráció nélkül, a webes felületünkön lehet megvásárolni. A napi bérlet egy adott napon korlátlan számú helyen, a díjköteles időszak teljes terjedelmében, valamennyi parkoló zónában biztosít parkolási lehetőséget a bérletet megvásárlók számára.

 

Regisztráció kezdeményezése

 

Weben történő bérletvásárláshoz, a vásárlási felületre való bejelentkezéshez, annak a gépjárműnek forgalmi rendszáma szükséges, amelyre bérletet szeretne vásárolni az ügyfél. A bejelentkezés előfeltétele, az adott gépjármű Kecskeméti Városrendészetnél történő előzetes regisztrációja.

Regisztráció kezdeményezése a felületen található „Regisztráció" funkciógombbal történhet. Regisztrált autó az, amelynek regisztrációját az ügyfélszolgálati iroda visszaigazolta.


Regisztráció funkció gomb megnyomása után az ügyfél megkezdheti regisztrációs kérelmének kitöltését. A regisztrációs kérelemben szereplő adattartalom igazodik a forgalmi engedélyben szerepelő adattartalomhoz.

 

A kötelezően kitöltendő mezők csillaggal jelöltek.

 

Regisztráció folyamata

A regisztráció során – a rendszám megadását követően – először az ügyfélnek azt kell kiválasztania, hogy magánszemélyként (természetes személy), vagy közületként (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) szeretne bérletet vásárolni, ezt követően a magánszemély, illetve a közület adatait szükséges kitölteni.

A magánszemély, illetve a közület adatainak kitöltését követően a járműkategória (személygépkocsi, kisteherautó, tehergépkocsi, hibrid személygépkocsi) kiválasztásának fontosságára szeretnénk felhívni Tisztelt Ügyfeleink figyelmét. Kérjük, hogy a forgalmi engedély „J” pontja alapján válassza ki a járműkategóriát!

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklete rendelkezik a forgalmi engedély tartalmi elemeiről. A forgalmi engedély „J” pontjában szerepel a jármű kategóriájának rövidített elnevezése.

Járműkategória Forgalmi engedély „J” pontjában lévő rövidítés Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, illetve a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet értelmében:
Személygépkocsi M1 személygépkocsi
M1G terepjáró személygépkocsi
Kisteherautó N1 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi
N1G 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó, terepjáró tehergépkocsi
Tehergépkocsi N2 3,5 tonna össztömeget meghaladó, de legfeljebb 12 tonna össztömegű tehergépkocsi, vagy vontató
N2G 3,5 tonna össztömeget meghaladó, de legfeljebb 12 tonna össztömegű terepjáró tehergépkocsi, vagy vontató
N3 12 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vagy vontató
N3G 12 tonna össztömeget meghaladó terepjáró tehergépkocsi, vagy vontató
Hibrid gépkocsi 5 a gépjárművet meghajtó elektromos-, valamint Otto- vagy Dízel-motorral is ellátott

Az önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése értelmében a 3,5 tonna össztömeget és 5 méter hosszúságot meg nem haladó tehergépkocsi (kisteherautó) esetén a parkoló bérlet díja a személygépkocsira vonatkozó parkoló bérlet díjának 150 %-a.

Az önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés o)-p) pontja értelmében díjmentesen várakozhat az I. és II. díjövezet területén természetes személy, gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő környezetkímélő gépkocsi. Környezetkímélő gépkocsi esetén a forgalmi engedély „J” pontjában lévő rövidítés: 5E, 5P, 5N, 5Z. Az önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés o) és p) pontja értelmében díjmentesen várakozhat az I. és II. díjövezet területén a világoszöld forgalmi rendszámmal rendelkező, illetve nem rendelkező környezetkímélő gépkocsi is, azonban a 8. § (6) bekezdése alapján azon környezetkímélő gépkocsik esetében, amelyek világoszöld alapszínű forgalmi rendszámmal nem rendelkeznek, a bérlet kiváltásáért költségtérítést kell fizetni. A költségtérítés összege 400,- Ft/hó.

Választható bérlettípusok

1.) Személygépjármű bérlet igénylése: a gépjármű forgalmi engedélyének „J” pontjában az M1, vagy M1G szerepel; a bérlet az összes fizető várakozási területen történő parkolásra jogosít.

2.) Személygépjármű – 2 utcára szóló bérlet igénylése: a gépjármű forgalmi engedélyének „J” pontjában az M1, vagy M1G szerepel; a bérlet kettő várakozási területen történő parkolásra jogosít. Az ügyfélnek kell megjelölnie, mely 2 utca vonatkozásában szeretne bérletet vásárolni.

3.) Lakossági – 2 utcára szóló bérlet igénylése: természetes személy lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez legközelebb eső legfeljebb két várakozási területen történő parkolásra jogosító bérlet, amely lakcímenként legfeljebb kettő személygépkocsira adható ki. A gépjármű forgalmi engedélyének „J” pontjában az M1, vagy M1G szerepel. A bérlet azzal a feltétellel váltható ki, hogy a személygépkocsi forgalmi engedélyében bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó lakóhelye vagy tartózkodási helye azonos a lakcímkártyáján feltüntetett lakcímadatokkal. Az ügyfélnek kell megjelölnie, mely 2 utca vonatkozásában szeretne bérletet vásárolni.

4.) 65 év feletti bérlet igénylése: Kecskeméten lakóhellyel rendelkező 65 év feletti személy tulajdonában lévő személygépkocsi vonatkozásában váltható ki ezen bérlet, amennyiben 65 évnél fiatalabb személy nincs a személygépkocsi forgalmi engedélyében üzemben tartóként bejegyezve; a bérlet az összes fizető várakozási területen történő parkolásra jogosít.

5.) Kistehergépjármű bérlet igénylése: a gépjármű forgalmi engedélyének „J” pontjában az N1, vagy N1G szerepel; a bérlet az összes fizető várakozási területen történő parkolásra jogosít

6.) Kistehergépjármű – 2 utcára szóló bérlet igénylése: a gépjármű forgalmi engedélyének „J” pontjában az N1, vagy N1G szerepel; a bérlet kettő várakozási területen történő parkolásra jogosít. Az ügyfélnek kell megjelölnie, mely 2 utca vonatkozásában szeretne bérletet vásárolni.

7.) Tehergépjármű bérlet igénylése: a gépjármű forgalmi engedélyének „J” pontjában az N2, N2G, N3, vagy N3G szerepel; a bérlet az összes fizető várakozási területen történő parkolásra jogosít.

8.) Tehergépjármű bérlet igénylése – 2 utcára szóló bérlet igénylése: a gépjármű forgalmi engedélyének „J” pontjában az N2, N2G, N3, vagy N3G szerepel; a bérlet kettő várakozási területen történő parkolásra jogosít. Az ügyfélnek kell megjelölnie, mely 2 utca vonatkozásában szeretne bérletet vásárolni.

 

9.) Hibrid személygépjármű bérlet igénylése: a gépjármű forgalmi engedélyének „J” pontjában 5-ös szám szerepel; a bérlet az összes fizető várakozási területen történő parkolásra jogosít.

 

10.) Hibrid személygépjármű – 2 utcára szóló bérlet igénylése: a gépjármű forgalmi engedélyének „J” pontjában 5-ös szám szerepel; a bérlet kettő várakozási területen történő parkolásra jogosít. Az ügyfélnek kell megjelölnie, mely 2 utca vonatkozásában szeretne bérletet vásárolni.

Amennyiben a kiválasztott bérlet utcához kötött, úgy kötelező megadni az érintett utcá(k) megnevezését.

Mellékletek csatolása – Fájlfeltöltés

A fájlfeltöltés mellett szereplő infoboxban tájékozódhat a feltölthető mellékletek típus (jpg, jpeg, png, pdf, docx, doc) és méret adatairól (méretük egyenként nem haladhatja meg a 5MB-ot). Minden esetben kötelező feltölteni a gépjármű forgalmi engedélyét. Lakossági parkoló bérlet esetén a forgalmi engedély mellett a lakcímkártya másolatát is fel kell tölteni. 65 év felettiek bérlete (nyugdíjas bérlet) vonatkozásában a forgalmi engedély, személyi igazolvány és lakcímkártya másolatának feltöltése szükséges. Amennyiben igénybe kívánja venni a Kecskemét Kártya kedvezményt, akkor kérjük, hogy csatolja az érvényes Kecskemét Kártyájának másolatát.

„Nem vagyok robot” és Felhasználási feltételek elfogadása

A „nem vagyok robot” és Felhasználási feltételek elfogadása elengedhetetlen a regisztrációs adatok rögzítéséhez.

 

Regisztrációs adatok rögzítése

 
 

A regisztrációs adatok rögzítéséhez az ügyfélnek a lap alján található Regisztráció gombot kell használnia. A funkció gomb használatával egy adatáttekintő képernyő jelenik meg, melyen ellenőrizhető a berögzített adatok helyessége. Amennyiben az ügyfél javítani kíván a rögzített adatokon, úgy azt a „Mégse" gomb megnyomásával teheti meg.

 
 

A regisztrációs folyamat megszakításakor (Mégse gomb) a program visszatér a regisztrációs adatok beviteli képernyőjére. A regisztrációs folyamat folytatásakor (Rendben gomb) a program a regisztrációs adatok Ügyfélszolgálati Iroda felé történő továbbításáról értésíti az ügyfelet.

 

Regisztrációs adattartalomról az alábbi e-mail tartalom kerül megküldésre az ügyfél részére, a regisztráció során megadott e-mail címre:

A bérlet bankkártyával történő megvásárlására a regisztrációt visszaigazoló e-mail Tisztelt Ügyfeleinkhez történő megérkezését követően - a rendszer frissítése miatt körülbelül 2 óra elteltével - nyílik lehetőség.

Netbérlet regisztráció, vásárlás

Netbérlet belépés