SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Kecskeméti Városrendészet

Székhely: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.

Postai cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.

Telefon: +36-76/503-220; +36-20/621-5599

Fax: +36-76/503-226

E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

Honlap: www.kecskemetivarosrendeszet.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.

Telefon:+36-76/503-220; +36-20/621-5599

E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetivarosrendeszet.hu

Szervezet vezetői:

 intézményvezető,

 intézményvezető-helyettes

Szervezeti struktúra

 

A Kecskeméti Városrendészet vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

 

Név: Csíkos Imre

Beosztás: intézményvezető

 

Elérhetőség:

 

Telefon: +36-76/503-220

Fax: +36-76/503-226

E-mail: varosrendeszet@kecskemet.huNév: Dr. Rétszilasi Mónika

Beosztás: intézményvezető-helyettes

Elérhetőség:

Telefon: +36-76/503-220

Fax: +36-76/503-226

E-mail: retszilasi.monika@kecskemet.huÜgyfélszolgálat elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a. (a piac épületében, bejárat a szabadtéri piac felől)

Elérhetőség:

Telefon: +36-76/503-220; +36-20/621-55-99

Fax: +36-76/503-226

E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetivarosrendeszet.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00 – 15:00

Kedd: 8:00 – 15:00

Szerda: 8:00 – 15:00

Csütörtök: 8:00 – 18:00

Péntek: 8:00 – 12:00

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

A Kecskeméti Városrendészet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és adatai

Nincs a Kecskeméti Városrendészet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

A Kecskeméti Városrendészet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a részesedés mértéke

Nincs a Kecskeméti Városrendészet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet.

A Kecskeméti Városrendészet által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs a Kecskeméti Városrendészet által alapított közalapítvány

A Kecskeméti Városrendészet által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs a Kecskeméti Városrendészet által alapított költségvetési szerv.

A Kecskeméti Városrendészet által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Kecskeméti Városrendészet nem alapított lapot.

A Kecskeméti Városrendészet felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai

A Kecskeméti Városrendészet jogállása: A Városrendészet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által alapított és irányított költségvetési szerv.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerint: „Akinek a felügyelő intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, panasszal fordulhat a rendőrséghez. A panasz előterjesztésére, valamint elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni”.

Panasz benyújtásának határideje: Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény értelmében a felügyelő intézkedésétől, annak elmulasztásától, a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb intézkedésétől, annak elmulasztásától, a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni.

Panasz elbírálására jogosult szerv neve: Kecskeméti Rendőrkapitányság

Székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 301.

Telefon: +36-76/484-684; +36-76/513-300

Fax: +36-76/513-371

E-mail: kecskemetrk@bacs.police.hu

Honlap: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/bacs-kiskun-megyei-rendor-fokapitanysag/kecskemet