Gazdálkodási adatok

 

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2017.

Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése (belső ellenőrzés)

Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése (külső ellenőrzés - KMJV Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja)

2018.

Belső kontrollrendszer kialakításának és működésének vizsgálata (belső ellenőrzés)

Pénzkezelés rendje (belső ellenőrzés)

2019.

Munkába járás költség-elszámolási gyakorlata (belső ellenőrzés)

A 2018. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése (belső ellenőrzés)

Pénztár ellenőrzése (belső ellenőrzés)

2020.

Ügyfélszolgálati működés ellenőrzése (belső ellenőrzés)

Eszközfelelősi rendszer kiépítettsége, működése (belső ellenőrzés)

Selejtezési-leltározási eljárás lefolytatásának ellenőrzése (belső ellenőrzés)

2021.

Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése (külső ellenőrzés - KMJV Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja)

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Nincs ilyen

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nincs ilyen.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nincsenek ilyen mutatók és értékek.

V. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jelenleg nincs jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Feltölteni (költségvetés) - évek szerint - aláírt

II. Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Feltölteni (számviteli beszámolók) - évek szerint - aláírt

III. A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Feltölteni (szöveges beszámolók) - évek szerint - aláírt

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak (a létszám, illetmények, személyi juttatások, költségtérítések, rendszeres juttatások adatait) a költségvetési beszámoló tartalmazza.

Kapcsolódó dokumentumok